Audros saulėje dabar

Žemės magnetosferos svyravimai, magnetinės audros kyla veikiant Saulės plazmos srautams – įkrautoms dalelėms, kurias išspinduliuoja Saulė. Dalelės, atsitrenkdamos į magnetosferą, išprovokuoja jos svyravimus.

Saulės audros (tiksliau audros saulėje), Saulės spinduliuotė (realaus laiko situacija, šiai minutei). Grafiko atnaujinimo laikas rodomas UTC formatu. Tai yra pre grafike rodomo laiko pridėjus +2 valandas gaunamas realus Lietuvos laikas (Lietuva yra UTC +2 laiko juostoje).

The GOES X-ray Flux plot contains 5 minute averages of solar X-ray output in the 1-8 Angstrom (0.1-0.8 nm) and 0.5-4.0 Angstrom (0.05-0.4 nm) passbands.  Some data dropouts will occur during satellite eclipses.

Paaiškinimas:

Saulės blyksniai, priklausomai nuo rentgeno spinduliavimo galingumo, skirstomi į penkias klases: A, B, C, M ir X. Minimali A0.0 klasė atitinka 10 nanovatų kvadratiniam metrui spinduliavimo galingumą Žemės orbitoje. Su kiekviena raide galingumas padidėja 10 kartų. Pavojingiausiu Žemei laikoma X klasė, ypač kai Saulės karūna išspinduliuoja įkaitintą plazmą, kurios judėjimo greitis gali viršyti 1,6 mln. km per valandą, o masė siekia 10 mlrd. tonų. Tokie reiškiniai gali sutrikdyti palydovų ir antžeminių ryšio priemonių veiklą bei sukelti magnetines audras, tačiau tiesioginio pavojaus žmogui nekelia.

  • Normal: Solar X-ray flux is quiet (< 1.00e-6 W/m^2)
  • Active: Solar X-ray flux is active (>= 1.00e-6 W/m^2)
  • M Class Flare: An M Class flare has occurred (X-ray flux >= 1.00e-5 W/m^2)
  • X Class Flare: An X Class flare has occurred (X-ray flux >= 1.00e-4 W/m^2)
  • Mega Flare: An unprecedented X-ray event has occurred (X-ray flux >= 1.00e-3 W/m^2)
    The designation “Mega Flare” was chosen by Kevin Loch when the status monitor was created on March 4, 1999.
    There is no “official” designation for flares in this range.
Informaciją paruošia – www.saulesaudros.lt administracija